Avís legal

Dades del propietari i responsable del lloc web MyGoufone

 • Gurbtec Telecom S.L.
 • C/ Girona, 16
 • 08503 Gurb (Barcelona)
 • Spain
 • Telèfon 93 390 05 16
 • C.I.F. B66110792

Condicions d'ús

L'entrada i ús de la pàgina web MyGoufone (d'ara endavant la Web) atorga la condició d'usuari al visitant de la web i implica la conformitat sense reserves per part de l'usuari d'aquestes condicions d'utilització del web. En cas de no acceptar aquesta condició, preguem que no s'utilitzi aquesta web.

Obligacions dels Usuaris

L'usuari només pot utilitzar la Web i els seus continguts per al seu ús personal i privat. Qualsevol altre ús queda prohibit i requerirà a l'usuari obtenir la prèvia autorització expressa i escrita per part de Gurbtec Telecom,S.L.

Amb caràcter general els usuaris han d'estar sempre d'acord amb la llei, els bons costums i les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda i abstenint-se d'utilitzar la web de formes que puguin impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament d'aquesta. Així com dels seus béns o drets de, els seus proveïdors, la resta d'usuaris o en general de qualsevol tercer.

Concretament i sense que això impliqui cap restricció a l'apartat anterior, durant l'ús del web, l'usuari està obligat a:

 • Facilitar informació veritable sobre les dades sol·licitades en els formularis de registre de la nostra pàgina web.
 • No emmagatzemar, introduir o difondre mitjançant aquesta web cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que pogués provocar danys a la Web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de goufone.com, de qualsevol altre usuari dels proveïdors de goufone.com o en general de qualsevol tercer.
 • No introduir, emmagatzemar o difondre en o des de la Web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència, o la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, o l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
 • No efectuar activitats publicitàries o explotació comercial a través del web, i no utilitzar els continguts i la informació d'aquesta web per emetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades de tercers.
 • No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització de la web o de qualsevol dels serveis de la mateixa, incloent-hi la utilització si escau de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol forma.
 • No destruir, alterar, ni utilitzar per al seu ús propi, inutilitzar o danyar dades, informacions, programes o documents electrònics de goufone.com, proveïdors o tercers.
 • No emmagatzemar o difondre mitjançant el Web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers. Com tampoc cap contingut del qual no disposes, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercers.

Exoneració de responsabilitats

El titular de la web no es fa responsable dels danys o perjudicis que en puguis originar per l'ús indegut, com tampoc pels enllaços de continguts de tercers i/o errades tecnològiques motivades per causes alienes a goufone.com.

Protecció de dades personals

A través de la pàgina web de goufone.com no es recull cap dada personal sense el seu coneixement. D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999,LOPD, de protecció de dades de caràcter personal, el seu Reglament de Desplegament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007 i la Llei 34/2002,LSSI, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'informem que les seves dades personals estan incorporades en el fitxer Clients i/o proveïdors, el responsable del qual és Gurbtec Telecom,S.L. seran objecte de tractament per a la gestió de les seves relacions com client i per a l'enviament de publicacions i comunicacions per correu postal i electrònic, sobre productes, serveis i ofertes de goufone.com. Tanmateix poden ser cedides a altres societats del grup i/o col·laboradores per aquesta mateixa finalitat. No seran cedides, per a cap altra finalitat, a terceres persones sense el vostre consentiment o solament si una llei ho estableix.

L'usuari pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per petició escrita, acompanyada de fotocòpia del seu DNI, dirigida a Gurbtec Telecom,S.L. C/Ató Bisbe,4 de VIC (08500) Barcelona Espanya o bé al correu electrònic processos@goufone.com.

Contacte

Per a qualsevol incidència relacionada amb l'ús de la web, es podrà contactar amb goufone.com

 • - A través del web (formulari de contacte)
 • - Correu electrònic (processos@goufone.com)